Boiler 24 a 35 - kotol na pelety

V oboch prípadoch ide o precízne navrhnutý a vysoko účinný kotol na pelety, ktorý obsahuje všetky potrebné komponenty. Varianty sa líšia len výkonom. Kotol je jednoduché umiestniť do existujúceho úžitkového priestoru. Vie sa postarať o vykurovanie a prípravu teplej vody pre potrebu celej domácnosti. Výmenník TÚV je k dispozícii ako doplnok výbavy.

     Boiler 24  Boiler 35
 Nominálny výkon (redukovaný)  kW  20,8 (17,6)  34,8
 - do vody  kW  17,6  27,1
 - do vzduchu  kW  -  -
 Účinnosť  %  91 (84,6)  89,5 (77,9)
 Emisie CO pri 13% O2  %  0,012 (0,146)  0,211 (0,047)
 Vykurovaný priestor *  m3  435  665
 Rozmery  cm  66x75x120  74x82x140
 Celková hmotnosť  Kg  290  390
 Klover disponuje certifikátom UNI EN ISO 9001:2008  * pri spotrebe 35 kcal/m3; záleží na type použitého paliva, izolácie a charakteristiky budovy.