Diva, Diva Mid, Diva Plus - kotol na pelety

Diva zabezpečí rovnomerné a ideálne teplo pre Vás a Vašu rodinu. S Divou získate pohodlie a môžete relaxovať pri pohľade na horiaci oheň. Diva je správna voľba výrobku z pohľadu bezpečnosti, pohodlia a jednoduchého použitia a údržby. Má veľký tepelný výkon a nízku spotrebu peliet. Je elegantná, nevtieravá a súčasne očarujúca. Výberom z kvalitnej majoliky, ktorá je ručne a majstrovsky vyrobená dotvoríte jej eleganciu. Stačí stlačiť tlačidlo napájania a jej srdce bije. Sú to kachle novej generácie, rešpektujúce trendy a európske predpisy. Použité komponenty sú tie najlepšie v danej oblasti a zaručujú životnosť s spoľahlivosť. Diva sa ľahko používa a udržiava, pretože je úplne automatická. Zapne sa a vypne v nastavenom čase. Moduluje silu v závislosti na požadovanej teplote a má všetko potrebné na istenie svojej bezpečnosti. So zabudovaným zásobníkom, ktorého objem peliet je 42 kg (Diva Mid) alebo až 60 kg (Diva Plus) môže pracovať dlhý čas bez obsluhy. Maximálne využitie tepla produkovaného pri spaľovaní znižuje spotrebu peliet na minimum, čo vplýva na úsporu nákladov v porovnaní s ostatnými palivami v dnešnej dobe. Môže byť taktiež doplnená o doplnkový výmenník pre potrebu TÚV, ktorý nám napríklad v prípade Diva Mid dodá až 10 litrov teplej vody za minútu.

     Diva  Diva Mid  Diva Plus
 Nominálny výkon (redukovaný)  kW  16,5 (14,8)  22,4 (20)  27,7 (24,6)
 - do vody  kW  12  17,1  20,1
 - do vzduchu  kW  2,8  2,9  4,5
 Účinnosť  %  89,4 (89,1)  89,4 (89,1)  88,8 (92,9)
 Emisie CO pri 13% O2  %  0,006 (0,047)  0,016 (0,017)  0,012
 Vykurovaný priestor *  m3  365  495  610
 Rozmery  cm  55x56x97  61x62x113,5  67x65x129,5
 Celková hmotnosť  Kg  160  230  285
 Klover disponuje certifikátom UNI EN ISO 9001:2008  * pri spotrebe 35 kcal/m3; záleží na type použitého paliva, izolácie a charakteristiky budovy.