Cooker - sporák s výmenníkom

Je to skutočný kotol na drevo určený na vykurovanie celého domu a súčasne i plnohodnotný sporák na drevo. Napriek malému množstvu spotrebovaného dreva dokáže vykúriť radiátory, cirkuluje rovnomerne teplo v domácnosti, produkuje teplú vodu (TUV, voliteľný prvok). Kvalitné liatinové platne a rúra vám umožnia uvariť jedlo.
Výhoda nášho sporáka :
- nízka spotreba dreva a jeho maximálne využitie
- okamžitý ohrev TUV vo výmenníku tepla, nakoľko tento je umiestnený v tele kotla tam, kde je dosahovaná maximálna teplota
- dosiahnutá vysoká účinnosť vďaka dvojitému účinku spaľovania
Maximálna bezpečnosť za všetkých podmienok používania je z dôvodu, že vnútri tela kotla je „nulový“ tlak a predchádza sa tak nebezpečenstvu prípadného prehriatia. Z toho dôvodu je sporák bezpečný i v prípade výpadku elektrickej energie. Jednoduchá je i inštalácia, nakoľko pripojenie sporáka na systém nepotrebuje expanznú nádobu. Sporák je kompatibilný s akýmkoľvek existujúcim kotlom. Kotlové teleso je vyrobené z hrubostennej ocele, rúra z nerezu, vrchná doska z liatiny, čo zaručuje kvalitu a dlhú životnosť. Sklo-keramické dvierka sú odolné do 850°C. Vonkajší obklad je z keramiky
Sériové vybavenie – elektronický regulátor, obehové čerpadlo, spätný ventil a automatický odvzdušňovací ventil.

     Sporák s rúrou
 na pečenie (KPtop)
 Krbové kachle
 bez rúry (TSPtop)
 Nominálny výkon (redukovaný)  kW  28,5 (20,7)  26,2 (23,1)
 - do vody  kW  21,5 (13,7)  21,5 (12,4)
 - do vzduchu  kW  7 (7)  4,7 (10,7)
 Účinnosť  %  81 (73,25)  80 (70,5)
 Emisie CO pri 13% O2  %  0,285 (0,285)  0,226 (0,226)
 Vykurovaný priestor *  m3  510  430
 Rozmery spaľ. komory  cm  26x44x40  26x44x40
 Rozmery  cm  100x60x87,5  62,5x60x87,5
 Celková hmotnosť  Kg  280  200
 Klover disponuje certifikátom UNI EN ISO 9001:2008  * pri spotrebe 35 kcal/m3; záleží na type použitého paliva, izolácie a charakteristiky budovy.