BiFire - kotol na drevo a pelety

Spaľovanie peliet napriek tomu, že sú vyrobené z drevných pilín je úplne odlišné od spaľovania dreva. Z toho dôvodu má tento výrobok dve úplne oddelené spaľovacie komory. To nám umožnilo získať maximálny tepelný výkon u oboch. BiFire a menší BiFire Mid je výnimočný stroj fungujúci na kúrení s drevom, drevenými peletami, alebo oboma súčasne a pri tom vykuruje rovnomerne celý dom a zabezpečuje TUV. Je vybavený systémom „SICURO Top“. Vďaka tomuto systému môže byť BiFire inštalovaný súbežne na všetky typy už nainštalovaných plynových kotlov. V prípade potreby môže slúžiť ako jediný zdroj vykurovania, bez potreby doplnenia ďalších hydraulických komponentov do systému. Pomocou riadiacej jednotky BiFire môžu byť naprogramované rôzne spôsoby použitia (kúrenie iba peletami, zapnúť kúrenie peletami ak dohorí drevo, alebo súčasne kúriť drevom i peletami, či zapálenie peliet naprogramovať na daný čas). Jeden komín pre obe spaľovacie komory je ďalšou silnou stránkou BiFire. Je to inovatívne riešenie, ktoré zjednoduší inštaláciu.
Štandardná výbava – Systém SicuroTop, elektronické ovládanie, obehové čerpadlo, uzatvorená expanzná nádoba, bezpečnostný ventil, manometer, odvzdušňovací ventil, poistný ventil, vypúšťací ventil z kotla, bezpečnostný termostat, bezpečnostný ventil tlaku spalín, uzatvorené spaľovanie/systém dvojitého spaľovania-“Double Combustion System“, samočistiaci systém na sklo, nastaviteľné nohy.

     BiFire Mid  BiFire
 Nominálny výkon  kW  27,7  28,6
 - časť na pelety  kW  15  15
 - časť na drevo  kW  12,7  13,6
 - do vody  kW  20,4  18,6
 - do vzduchu  kW  7,3  10
 Účinnosť  %  90,8 (pelety) 76,3 (drevo)  89,5 (pelety) 74,8 (drevo)
 Emisie CO pri 13% O2  %  0,025 (pelety) 0,16 (drevo)  0,006 (pelety) 0,27 (drevo)
 Vykurovaný priestor *  m3  680  705
 Rozmery  cm  82x60x108  90x65x129,5
 Celková hmotnosť  Kg  340  390
 Klover disponuje certifikátom UNI EN ISO 9001:2008  * pri spotrebe 35 kcal/m3; záleží na type použitého paliva, izolácie a charakteristiky budovy.